Kontakt

Sídlo:

AROS
Asociácia železničných dopravcov Slovenska / Association of Railways Operators of Slovakia
Kopčianska 21
SK - 851 01 Bratislava

IČO: 45733821

Tel.: +421940643508

e-mail: office@arosrail.sk

 

Predsedníctvo:

  • LTE Slovakia s.r.o.

  • METRANS /Danubia/, a.s.

  • Prvá Slovenská železničná a.s.

  • Retrack Slovakia s.r.o.

  • Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s.  

 

Vedenie asociácie:

Prezident:

  • Ján Biznár (LTE Slovakia s.r.o.)

Prvý viceprezident:

  • Matej Franc (METRANS /Danubia/, a.s.)

Viceprezident:

  • Miroslav Hopta (Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s.)

Výkonný riaditeľ:

  • Patrik Benka (AROS)

Čítať viac