Skip links
0123 567 8901

Visit our office

info@liquid-themes.com

Information Center

Podporte nákladnú železničnú dopravu a o zápchach budete už len čítať.

Dopravná
politika
Železničné mýto
(poplatok za cestu)
Elektrická
trakcia
Stav
infraštruktúry
Digitalizácia/
Automatizácia

Kto sme ?AROS

Asociácia železničných dopravcov Slovenska (AROS) združuje spoločnosti v oblasti železničnej nákladnej dopravy na území Slovenska. Jedným z našich cieľov je aj podpora rozvoja a prosperity nákladnej železničnej dopravy na Slovensku.

Prečo  zápchy problém?

Aj napriek tomu, že sa Slovensko zaviazalo previesť do roku 2030  30 % prepravy tovarov v kamiónoch nad 300 km z ciest na železnicu, v súčasnosti neexistuje žiadne systémové riešenie kritickej situácie v nákladnej železničnej doprave. Slovensko nemá žiadnu štátnu dopravnú politiku či koncepciu rozvoja nákladnej dopravy.

International Shipping.

Our team has a wealth of experience in managing every aspect of the supply chain, from procurement to distribution. We use advanced technology to optimize each.

Have a project in mind? You’re welcome to send a message or give us a call.

Prečo potrebujemevašu pomoc?

Hlavné problémy nákladnej železničnej dopravy na Slovensku:

Kapacita tratí.

Trate na prepravu tovarov sú využívané iba na približne 70 %, sú v dezolátnom stave a obnovujú sa iba trate pre osobnú železničnú dopravu.

Ako to chceme zmeniť?

Ak chceme odbremeniť cestnú dopravu od kamiónov a voziť viac tovarov po železnici, mať modernú a konkurencieschopnú železničnú dopravu a plniť si záväzky voči Európskej únii, musíme:

01

Kapacita

Zvýšiť kapacitu železničných tratí, využívať trate na prepravu tovarov na viac ako 70 %, opraviť zanedbanú infraštruktúru, budovať nové trate a elektrifikovať.

02

Cena

Zlacniť prepravu po železnici a podporiť kombinovanú dopravu.

03

Kooperácia

Harmonizovať železničnú a cestnú dopravu, podporiť formou zliav a daňových úľav najekologickejší spôsob dopravy.

Čím začať?

A

Efektívnym dialógom so zástupcami štátnej správy.

B

Prijatím systémového a transparentného financovania železníc.

C

Vytvorením štátneho fondu dopravnej infraštruktúry.

D

Ucelenou štátnou dopravnou politikou.

Osobnosti, ktoré nás podporujú. Podporujú nás známi influenceri.

Najnovšie aktuality.

AROS
Asociácia železničných dopravcov Slovenska
/ Association of Railways Operators of Slovakia
Kopčianska 21
SK – 851 01 Bratislava

IČO: 45733821
Tel.: +421940643508
e-mail: office@arosrail.sk

+