Skip links
0123 567 8901

Visit our office

info@liquid-themes.com

Information Center

Akútne problémy železničných dopravcov bude riešiť medzirezortná skupina

Bratislava, 16.6.2022

Zástupcovia Asociácie železničných dopravcov Slovenska (AROS) dnes rokovali s poslancami NR SR na zasadnutí Komisie pre dopravu a výstavbu. Rokovanie zvolal predseda Výboru NR SR pre hospodárskej záležitosti Peter Kremský a zúčastnili sa na ňom aj štátny tajomník Ministerstva výstavby SR Jaroslav Kmeť a štátny tajomník Ministerstva financií SR Marcel Klimek. Počas rokovania sa hovorilo o mimoriadne zlom stave nákladnej železničnej dopravy na Slovensku, ako aj o možných riešeniach aktuálnej situácie. Jedným z konkrétnych výsledkov bol prísľub Jaroslava Kmeťa vytvoriť v krátkom čase medzirezortnú pracovnú skupinu, ktorá začne pracovať na dopravnej politike štátu – Doprava pre Slovensko.

Na úvod zasadnutia predstavili zástupcovia Asociácie železničných dopravcov Slovenska aktuálne problémy železničnej dopravy. Je to najmä nevyhovujúca kvalita a nedostatočná kapacita tratí, ako aj vysoké ceny za použitie infraštruktúry. To spôsobuje, že nákladné vlaky Slovensko obchádzajú cez okolité krajiny. „Ďalším paradoxom je fakt, že železnica je na jednej strane najekologickejšia forma dopravy, na strane druhej však platí ekologické dane a emisné povolenky. Naproti tomu cestná doprava tieto náklady neznáša,“ uviedol Ján Biznár, prezident AROS. Hovorilo sa aj o našom záväzku voči EÚ, tzv. Bielej knihe z roku 2011, kde sme sa zaviazali previesť do roku 2030 až 30 percent prepravy tovarov v kamiónoch nad 300 km z ciest na železnicu. Do roku 2050 by to malo byť až 50 percent.

Ako uviedol štátny tajomník Ministerstva dopravy SR Jaroslav Kmeť, doprava zažíva skutočne náročné obdobie. „Zdroje máme obmedzené, musíme priorizovať hlavne opravy. Preto sme schválili harmonogram obnovy železničnej dopravy a vyčlenili sme naň 5 miliárd eur na obdobie 10 rokov.“ Na margo nášho záväzku voči EÚ uviedol, že je pripravený základný dokument a stratégia intermodálnej – teda kombinovanej dopravy, ktorá by mala rásť o 30 percent ročne. Expert na železničnú dopravu a poradca Ministerstva financií Jiří Kubáček upozornil, že koncepcie s dlhodobými cieľmi sa síce vytvárajú, ale nedodržiavajú sa. „Slovensko má problém aj s čerpaním fondov z EÚ, je potrebné vyrovnať náklady za prepravu po cestách a železniciach, čo znamená znížiť náklady za dopravnú cestu na železnici. Riešením by bolo aj zavedenia cestného mýta a zákaz prepravy tovarov po ceste pre kamiónovú dopravu nad 7,5 tony.“

Zástupcovia AROS aj naďalej požadujú riešiť ich situáciu systematicky. „Sme radi, že pán štátny tajomník Jaroslav Kmeť prisľúbil vytvorenie medzirezortnej pracovnej skupiny v krátkom čase,“ hovorí Patrik Benka, výkonný riaditeľ AROS. „Sme pripravení na nej aktívne participovať. Naším cieľom je vytvorenie reálnej dopravnej politiky štátu – Doprava pre Slovensko, s konkrétnymi krokmi a časovým harmonogramom.“

Súvisiace články

https://www.teraz.sk/ekonomika/problemy-zeleznicnych-dopravcov-bude/641346-clanok.html

https://www.sme.sk/minuta/22939968/akutne-problemy-zeleznicnych-dopravcov-bude-riesit-medzirezortna-skupina

+