Skip links
0123 567 8901

Visit our office

info@liquid-themes.com

Information Center

AROS: O havarijnom stave mosta v Seredi sa vedelo dlhšie, ŽSR nekonali

Bratislava, 29.5.2023

Z dôvodu havarijného stavu mosta ponad železničnú trať v Seredi bola v piatok 12.5.2023 popoludní prerušená vlaková doprava. Členovia AROS žiadajú ministerstvo dopravy o okamžité riešenie vzniknutej situácie. „Požadujeme znovu otvorenie trate Sereď – Galanta a vyvodenie zodpovednosti dotknutých za nečinnosť. Zároveň žiadame o identifikáciu podobných prípadov mostov, ktorými by mohla byť ovplyvnená vlaková doprava na sieti ŽSR,” hovorí Patrik Benka, výkonný riaditeľ AROS. 

Podľa AROS bol navyše havarijný stav mosta zistený ešte v roku 2019. Od tej doby podľa asociácie nedošlo v tejto veci k takmer žiadnemu posunu. Patrik Benka, výkonný riaditeľ AROS podľa ich zistení tvrdí, že ŽSR mali viacero možností, ako majetkoprávne vysporiadanie medzi ŽSR a Slovenskou správou ciest riešiť a neurobili tak.Až po tom, ako bol most statikom s okamžitou platnosťou uzatvorený pre všetku dopravu, cyklistov a peších, nakoľko hrozilo samozrútenie, sa o 4 dni od uzavretia mosta v Centrálnom registri zmlúv objavila zverejnená Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi ŽSR a Slovenskou správou ciest. „Stalo sa tak až 11 mesiacov od začatia majetkoprávneho vysporiadania pozemkov ŽSR dotknutých stavbou a takmer po roku a pol od súhlasného stanoviska ŽSR k vydaniu stavebného povolenia, “ upozorňuje Benka. 

Vzniknutá situácia má naviac vplyv aj na súkromných dopravcov. V priemere po tejto trati jazdí 33 nákladných vlakov a 30 rušňovlakov týždenne. Pre člena AROS, dopravcu ZSSK CARGO to kvôli zvýšeným nákladom na odklon svojich 21 vlakov cez Bratislavu predstavuje stratu viac desaťtisíce eur týždenne. 

Železničiari tak aj naďalej upozorňujú na katastrofálny stav železničnej infraštruktúry, ktorý ohrozuje životy cestujúcich. „Je nutné čakať na tragédiu, aby sa konečne začalo vo veci slovenských železníc a ich bezpečnosti konať? Naše železnice musia byť v prvom rade predsa bezpečné,” apeluje Patrik Benka. 

Súvisiace články

https://www.trend.sk/ekonomika/mosty-slovensku-viac-nevydrzia-napor-slabeho-financovania

https://www.teraz.sk/ekonomika/asociacia-zeleznicnych-dopravcov-slo/716479-clanok.html

https://openiazoch.zoznam.sk/doprava/asociacia-zeleznicnych-dopravcov-slovenska-upozornuje-na-stav-zeleznic

https://index.sme.sk/c/23173050/asociacia-zeleznicnych-dopravcov-slovenska-upozornuje-na-katastrofalny-stav-zeleznic.html

https://www.cas.sk/clanok/2802297/aros-stav-nasich-zeleznic-je-katastrofalny-ostra-ziadost-na-ministerstvo

https://auto.pravda.sk/doprava/clanok/668751-aros-za-havarijny-stav-mostu-v-seredi-mozu-zsr

https://hn24.hnonline.sk/hn24/96084844-asociacia-zeleznicnych-dopravcov-slovenska-upozornuje-na-stav-zeleznic

https://www.trend.sk/spravy/zeleznicna-infrastruktura-je-slovensku-katastrofalnom-stave

https://www.aktuality.sk/clanok/r1Yzjpo/uzavrety-most-v-seredi-odrezal-cast-mesta-zastavili-vlaky-viac-ako-mesiac-sa-nic-nedeje

+