Skip links
0123 567 8901

Visit our office

info@liquid-themes.com

Information Center

AROS: Potrebujeme dohodu o pevnej cene, inak to železničná doprava nezvládne

Bratislava 20.10.2022

Energetická kríza sa dotkla aj železníc. Situácia je absurdná, ceny energií stúpajú a železnice kvôli zmluvám s dodávateľmi prichádzajú o milióny eur. Odhadovaná strata za rok 2022 sa podľa nich môže vyšplhať až na 60 miliónov eur. Zvyšovať ceny však nemôžu. Dodávateľov do konca roka chráni zmluva stanovujúca maximálnu cenu za megawatt hodinu (MWh). 

Energetická lotéria

Železniční dopravcovia aktuálne platia dodávateľovi elektrickej energie, ktorým sú ŽSR, cenu
135 – 140 eur/MWh. Táto cena bola zmluvne dohodnutá medzi ŽSR a konkrétnym nákladným dopravcom koncom roka 2021, na obdobie 1.1. – 31.12.2022. Od marca 2022 sa však situácia zmenila a ŽSR platia svojmu dodávateľovi, ktorým je SSE, ceny spotové na hodinovej báze za každý deň. Patrik Benka, výkonný riaditeľ Asociácie železničných dopravcov Slovenska (AROS) vysvetľuje, že cena za MWh sa tak aktuálne dopočíta spätne, „ako mesačný priemer z denných priemerov daného mesiaca. To v praxi znamená, že cenu za október sa my a následne aj dopravcovia dozvedia okolo 12. – 14. novembra. Až v tomto čase budú ŽSR vedieť, za koľko nakúpili v októbri,” vysvetľuje. 

Žiadna podpora štátu

Štát v septembri síce uvoľnil pre ŽSR 35 miliónov eur, na financovanie nákladov nevyhnutných pre fungovanie do konca roku 2022. Železnice z týchto prostriedkov uhradia prevádzkové a personálne výdavky. Dôvodom dofinancovania nad rámec rozpočtu sú vyššie ceny za služby a energie. To však podľa nákladných železničných dopravcov nebude stačiť. „Zo strany štátu je jednoznačne potrebné zastropovanie cien elektrickej energie, možno podľa vzoru Českej republiky, kde okrem určenia maximálnej ceny elektriny existuje štatút tzv. štátneho dodávateľa energií, ktorý za stanovenú cenu musí pre vybrané priemyselné podniky a železničný sektor elektrinu dodať, inak železnice nebudú schopné konkurovať cestnej doprave,” hovorí Benka.

Dohoda o pevnej cene
ŽSR ponúkajú dohodu na pevnej cene mesačnej preddavkovej platby za elektrinu, ktorá bude určená neskôr a bude platná na celý rok 2023. „ŽSR momentálne vyhlásili verejné obstarávanie na výber dodávateľa trakčnej energie pre rok 2023. Železnice oslovili všetkých dodávateľov energie na trhu, ktorí  v rámci ponúk predložili svoje ponuky. Súťaží sa len o príplatok k spotovej hodinovej cene elektriny na burze, ktorý sa očakáva na úrovni okolo 10 EUR/MWh, pričom vyhráva najnižšia ponuka. Našou požiadavkou je, aby ŽSR vzhľadom na svoju veľkosť ako odberateľa energie na trhu, našli stabilného dodávateľa, ktorý pokryje požiadavky na prevádzkovanie infraštruktúry,” hovorí Ria Feik Achbergerová, Riaditeľka odboru komunikácie a marketingu ŽSR. Odhad ŽSR preddavkovej platby začiatkom septembra bol cca 700 eur/MWh, medzitým cena na burze klesla a pohybuje sa okolo 400 – 500 Eur /MWh. Ministerstvo dopravy je podľa slov ŽSR pri rokovaniach o zvýšených cenách súčinné.  Dohodou o pevnej cene riešia situáciu aj v Čechách, kde Minister dopravy 14.9.2022 oznámil maximálnu cenu silovej TEE na úrovni 200 eur/MWh, pričom silová TEE by mala byť dodávaná štátnym obchodníkom. Podľa vyjadrení Oldřicha Sládeka, Prezidenta Zväzu dopravy Českej republiky, „intenzívne niekoľkomesačné diskusie viedli nakonec minulý mesiac k rozhodnutiu vlády, zaradiť železnicu, respektíve správu železníc do verejného záujmu. Z toho vyplynulo zastropovanie ceny silovej elektriny na úrovni 200 Euro/MWh pre nasledujúci rok”, hovorí.Zároveň, koncom októbra by podľa slov Sládeka mala česká vláda rozhodnúť o podobe predaja, v ideálnom prípade cez štátneho obchodníka. „Čakáme ešte na rozhodnutie Energetického regulačného úradu o sadzbách za distribúciu služby,” doplnil. 

To, či bude platiť dohody o pevnej cene bude záležať aj od toho, ako sa k celej situácii postaví Európska únia, a teda či schváli zastropovanie cien elektriny alebo inú formu kompenzácie a ako na to budú reagovať jednotlivé štáty. Aktuálna situácia neprospieva k zvyšovaniu konkurencieschopnosti železničnej dopravy v celej Európe. Je teda otázkou, či dokážu železnice aj do budúcnosti ustáť veľký náskok kamiónov. 

Súvisiace články

https://www.sme.sk/minuta/23039172/zeleznicni-dopravcovia-ziadaju-pevnu-cenu-elektriny

https://www.info.sk/sprava/219771/aros-vyzyva-na-zastropovanie-cien-energii-inak-to-zeleznicna-doprava-nezvladne

https://www.info.sk/sprava/219771/aros-vyzyva-na-zastropovanie-cien-energii-inak-to-zeleznicna-doprava-nezvladne

https://fontech.startitup.sk/spravy/zeleznicna-doprava-to-na-slovensku-nezvladne-vyzyva-na-zastropovanie-cien-energii

https://www.cas.sk/clanok/2730059/energeticka-kriza-sa-dotkla-aj-zeleznic-dopravcom-dochadza-trpezlivost-o-co-ziadaju-stat

https://hn24.hnonline.sk/hn24/96047285-zeleznicni-dopravcovia-vyzyvaju-na-zastropovanie-cien-energii-inak-to-doprava-nezvladne

https://www.teraz.sk/ekonomika/aros-vyzyva-na-zastropovanie-cien-energ/668654-clanok.html

https://www1.pluska.sk/spravy/z-domova/energeticka-kriza-zasiahla-aj-zeleznice-hrozi-kolaps-dopravy

https://hn24.hnonline.sk/hn24/96047285-zeleznicni-dopravcovia-vyzyvaju-na-zastropovanie-cien-energii-inak-to-doprava-nezvladne

+