Skip links
0123 567 8901

Visit our office

info@liquid-themes.com

Information Center

AROS vláde: Na hranici s Ukrajinou sa hromadia nákladné vlaky, žiadame okamžité riešenie situácie!

Bratislava, 24.5.2022

Pre ruskú blokádu ukrajinských čiernomorských prístavov po invázii nie je možné vyvážať obilie a ďalšie potraviny po mori. Preto začali európske štáty organizovať prepravu po železnici. Nákladní dopravcovia na Slovensku sú však limitovaní existujúcimi prevádzkovými obmedzeniami na hraničných priechodoch. Tieto dokumenty, vytvorené pre mierové časy, nereflektujú na súčasnú situáciu a vlaky čakajúce dlhé hodiny na vybavenie spôsobujú na hraniciach chaos. Preto žiada Asociácia nákladných železničných dopravcov Slovenska kompetentných o urýchlené riešenie tejto situácie.   

O urýchlenie colných procedúr na hraniciach s Ukrajinou žiada aj komisárka pre dopravu EK Adina Ioana Vălean. Pomôcť vojnou sužovanej Ukrajine má záujem aj Asociácia železničných dopravcov Slovenska (AROS). Železnice Slovenskej republiky však majú s Ukrajinskými železnicami uzatvorené Vykonávacie nariadenia o prevádzke vlakov na hraničných priechodoch Čop – Čierna na Tisou a Užhorod – Pavlovo – Maťovce a zároveň s Riaditeľstvom hraničnej polície Sobrance a Colným úradom Michalovce Režimové opatrenia, konkrétne technologické postupy pre vstup a výstup nákladných vlakov. „Okrem toho, že kapacity tratí, vozňov ani prekládkových miest zo „širokého“ koľajového rozchodu na „normálny“ na také množstvo produkcie nestačia, sú nákladní dopravcovia limitovaní aj existujúcimi prevádzkovými obmedzeniami v pohraničných staniciach a nedokážu prepraviť toľko vlakov, koľko by kapacitne zvládli,“ hovorí Patrik Benka, výkonný riaditeľ Asociácie železničných dopravcov Slovenska. 

Preto sa železniční dopravcovia obrátili listom na všetkých kompetentných – konkrétne na ministra dopravy Andreja Doležala, na predsedu vlády Eduarda Hegera, ministra vnútra Romana Mikulca, ministra financií Igora Matoviča a predsedu výboru NR SR pre hospodárske záležitosti Petra Kremského so žiadosťou o čo najskoršie riešenie tejto situácie.  Podľa AROS by bolo potrebné čo najrýchlejšie doplniť a posilniť personálny stav policajtov a colníkov a zjednodušiť technológie pri preberaní a odovzdávaní nákladných vlakov skrátením doby prehliadok vozňov. „Zároveň navrhujeme zrušiť kontrolu vstupujúcich osobných vlakov na hranici a túto kontrolu vykonávať v stanici Čierna nad Tisou, tak ako je to v Maďarsku v pohraničnej stanici Záhony. Toto riešenie by nás nestálo ani euro navyše a výrazne by zvýšilo kapacitu hraničného priechodu. Nevyhnutné budú aj iné technologické úpravy, o ktorých chceme diskutovať,“ dodáva Patrik Benka. 

„Aj táto situácia len dokazuje, že nákladná železničná doprava je mimo záujmu všetkých kompetentných na Slovensku,“ hovorí Ján Biznár, prezident  Asociácie nákladných dopravcov Slovenska. „Aj preto stále pokračujeme v našej komunikačnej kampani a zbierame podpisy pod petíciu. Našim cieľom je „prebudiť“ záujem o nákladnú železničnú dopravu, mať Dopravnú politiku štátu, ktorá by stanovovalo postupy, ako čo najpružnejšie reagovať v neočakávaných situáciách, akou je aj táto. Neschopnosť operatívne zmeniť súčasné nastavenia spôsobuje dlhé časové prestoje na našich hraničných priechodoch s Ukrajinou, výsledkom čoho bude opäť to, že nákladné vlaky obídu Slovensko cez Poľsko či Maďarsko.“

Súvisiace články

https://www1.pluska.sk/rady-a-tipy/foto-zufala-situacia-hraniciach-ukrajinou-naliehava-vyzva-vlade

https://auto.pravda.sk/doprava/clanok/628066-na-ukrajinskych-hraniciach-vznikaju-velke-zapchy-stoja-v-nich-vsak-vlaky

https://www.sme.sk/minuta/22919247/na-hranici-s-ukrajinou-sa-pre-zdlhave-colne-procedury-hromadia-nakladne-vlaky

https://e.dennikn.sk/minuta/2867818

+