Skip links
0123 567 8901

Visit our office

info@liquid-themes.com

Information Center

AROS vyzýva ŽSR na plnenie si záväzkov

ŽSR sa v roku 2023 zaviazali zrealizovať 127 činností, ktoré mali viesť k zlepšeniu stavu železničnej infraštruktúry. Asociácia železničných dopravcov však upozorňuje na to, že sa tak neudialo a vyzýva ŽSR na plnenie svojich záväzkov.

Stav koľají slovenských železníc je kritický. Aj preto sa udržanie bezpečnosti koľají stalo jedným z kľúčových bodov, o ktoré sa odbory spolu so zamestnávateľmi v železničnom sektore dlhodobo snažia. Jedným z nástrojov ako to dosiahnuť, mali byť prednostné opravy na zlepšenie stavu železničnej infraštruktúry a servisných zariadení. Zoznam týchto opráv ŽSR po dohode so železničiarmi na svojom webe zverejnili ešte v roku 2023. Konkrétne opravy z tohto zoznamu mali byť zrealizované do konca roka, čo sa však nestalo.

Podľa výkonného riaditeľa AROS Patrika Benku„malo ísť o „drobné“ neinvestičné činnosti, ktoré mali viesť k zlepšeniu stavu koľají, výhybiek, iných častí železničného zvršku, opravy nástupíšť, zariadení elektrotechniky a energetiky,” vysvetľuje. Z nich sa manažérovi infraštruktúry podarilo úplne alebo čiastočne dokončiť 109 a 18 úloh nezrealizoval.

Okrem toho, že AROS nemá informácie o tom, kedy budú dokončené práce za rok 2023, na webe ŽSR tiež chýba zoznam opráv na aktuálny rok 2024. „Je začiatok februára a o pláne činností na rok 2024 zatiaľ nemáme žiadne informácie,” vyjadril svoje znepokojenie Benka, a pritom aj vďaka iniciatíve AROSu hospodária ŽSR s najvyšším rozpočtom v histórii, až o 50% vyšším ako v roku 2022

AROS preto vyzýva ŽSR, aby si splnili záväzok, ktorý deklarovali po minuloročných okrúhlych stoloch na zlepšenie fungovania spravovania železničnej infraštruktúry.

„Tieto okrúhle stoly boli pritom zvolané samotnými prevádzkovými zamestnancami ŽSR a ich odborovými zástupcami a našou asociáciou ako dôsledok listu Českých dráh o tristnom stave infraštruktúry na Slovensku v súvislosti s vykoľajením vlaku Pendolino začiatkom marca 2023 v Žiline,” pridáva sa prezident AROS Ján Biznár. AROS preto opakovane vyzýva ŽSR na bezodkladné zverejnenie tohto Harmonogramu opráv na rok 2024 ako aj na nasledujúce roky.

Súvisiace články

https://www.trend.sk/spravy/zeleznicni-dopravcovia-vyzvali-zsr-plnenie-zavazkov-zlepseni-zeleznicnej-infrastruktury

https://sita.sk/nasadoprava/zeleznice-sr-maju-najvyssi-rozpocet-v-historii-aros-ich-vyzyva-plnit-si-zavazky-a-zlepsit-infrastrukturu/

https://openiazoch.zoznam.sk/doprava/asociacia-zeleznicnych-dopravcov-slovenska-ziada-zlepsenie-stavu-zeleznicnej-infrastruktury/

https://www.teraz.sk/ekonomika/dopravcovia-vyzvali-na-zlepsenie-zelez/773976-clanok.html

+