Asociácia železničných dopravcov Slovenska

Asociácia železničných dopravcov Slovenska (AROS – Association of Railways Operators of Slovakia) združuje spoločnosti pôsobiace v oblasti vnútroštátnej a medzinárodnej železničnej nákladnej dopravy na území Slovenskej republiky. Hlavným účelom asociácie je koordinácia, ochrana a presadzovanie spoločných záujmov jej členov, ako aj podpora rozvoja a prosperity nákladnej železničnej dopravy na Slovensku.

Cieľom združenia je byť partnerom pre medzinárodné železničné organizácie, štátne orgány a manažéra železničnej infraštruktúry Slovenskej republiky v oblasti železničnej nákladnej dopravy, podieľať sa na odbornej diskusii v oblasti železničnej nákladnej dopravy, ako aj aktívne uplatňovať oprávnené požiadavky nákladných dopravcov v oblasti rozvoja železničnej nákladnej dopravy na Slovensku.

Asociácia reprezentuje svojich členov a zastupuje záujmy prevádzkovateľov nákladnej železničnej dopravy u ostatných záujmových a profesijných združení a organizácií. Podobne zastupuje svojich členov aj v medzinárodných železničných organizáciách a pôsobí v ich prospech.
Asociácia spolupracuje s obdobnými partnerskými združeniami doma i v zahraničí a napomáha k vytváraniu podmienok pre priamu spoluprácu členov Asociácie s partnermi v iných krajinách.

Čítať viac