Skip links
0123 567 8901

Visit our office

info@liquid-themes.com

Information Center

Až 90 percent Slovákov žiada odbremeniť naše cesty od kamiónovej dopravy

Bratislava, 3.5.2022

Nákladná železničná doprava je kritickom stave. Asociácia železničných dopravcov Slovenska poukazuje v rámci stretnutí s kompetentnými na tento stav už dlhší čas. Riešenia neprichádzajú. Preto sa železniční dopravcovia rozhodli pre protestnú akciu a komunikačnú  kampaň, v rámci ktorej chcú pomenovať súčasnú situáciu a definovať možné riešenia. Cieľom tejto snahy je dobudovať infraštruktúru a nastaviť podmienky pre nákladných dopravcov tak, aby bolo možné presunúť časť prepravy tovarov na železnicu a odbremeniť tak cesty od zápch a kamiónovej dopravy. Toto riešenie podporuje až 90 percent obyvateľov Slovenska, na čo poukázal exkluzívny prieskum agentúry Median SK.

Súčasný stav

Nákladní železničiari poukazujú na tri hlavné okruhy tém, sú nimi: kvalita a kapacita tratí, ekológia, tranzit a cena za infraštruktúru. Trate pre železničnú dopravu sú dlhodobo doslova v dezolátnom stave. Aj preto je potrebné znižovať rýchlosť nákladných vlakov. Na trati Štúrovo-Kúty (200 km) nákladné vlaky chodia neraz priemernou rýchlosťou iba 20 km/h. Táto situácia signalizuje  významné znižovanie bezpečnosti. „Trate sa síce obnovujú za miliardy eur, ide však iba o trate pre osobnú dopravu, na ktoré sa paradoxne nákladná doprava z kapacitných dôvodov už nezmestí,“ hovorí Ján Biznár z Asociácie nákladných dopravcov Slovenska (AROS). Ďalším paradoxom je fakt, že železnica je na jednej strane najekologickejšia forma dopravy, na strane druhej však platí ekologické dane a emisné povolenky. Naproti tomu cestná doprava tieto náklady neznáša. Treťou vážnou témou je fakt, že Slovensko je možné obísť po železnici z každej strany. A to sa aj deje. Dopravcovia vozia tovar cez susedné krajiny. Dôvodom je dlhý čas prepravy tovarov kvôli nekvalitnej infraštruktúre a vysokej cene za použitie trate. „Dunajská cesta cez Viedeň a Passau je o 1 700 až 3 500 eur lacnejšia oproti trase v smere Bratislava-Praha a kratšia až o 12 hodín. Slovensko tak prichádza o príjmy z tranzitnej dopravy,“ upresňuje Patrik Benka, z AROS.

Riešenia

Nákladní železniční dopravcovia sú pripravení situáciu riešiť. Potrebujú však podporu zo strany štátu a kompetentných. Momentálne totiž neexistuje konkrétna koncepcia rozvoja železničnej dopravy. A to aj napriek tomu, že sme sa v rámci tzv. Bielej knihy EÚ z roku 2011 zaviazali previesť do roku 2030  až 30 percent prepravy tovarov v kamiónoch nad 300 km z ciest na železnicu. Do roku 2050 by to malo byť až 50 percent. Chýba aj reálna dopravnápolitika štátu. „Táto by mala definovať tzv. cestovnú mapu krokov potrebných na zlepšenie súčasnej situácie. To znamená stanovenie parametrov dopravnej obslužnosti –  dostupnosť terminálov, cestovná rýchlosť, dĺžka vlakov, elektrifikácia, diaľkové riadenie tratí. Nevyhnutná je aj podpora kombinovanej dopravy a napojenie výrobných a logistických podnikov na železnicu,“ hovorí Ján Biznár. Okrem toho je nevyhnutné stanoviť jasný plán financovania tak, aby železnice dopredu vedeli, ako bude financovaný rok, aké budú poplatky za použitie koľají či ktoré trasy sa kedy budú opravovať. „Prehodnotiť by bolo potrebné aj podporu železníc ako najviac ekologickej dopravy, vrátane napĺňania našich cieľov v rámci Green deal s EÚ, zrušenie ekologickej dane či emisných povoleniek,“ hovorí Patrí Benka. 

Petícia na podporu

Aktivity železničiarov a s tým spojenú snahu odbremeniť cesty od kamiónovej dopravy, podporujú okrem odbornej verejností aj bežní ľudia. Dokazuje to aj exkluzívny prieskum, ktorý realizovala agentúra Median SK. Až 90 percent opýtaných by privítalo zníženie kamiónovej dopravy na našich cestách, 93 percent súhlasí, že riešením je väčšia podpora nákladnej železničnej dopravy. „Okrem komunikačnej kampane a zatiaľ veľmi symbolickej protestnej akcie v podobe jazdy nákladných rušňov po Bratislave, sme sa rozhodli zorganizovať aj petíciu na podporu železničnej dopravy, ktorá je umiestnená na našej webovej stránke,“ hovorí Ján Biznár, „Okrem toho sa obraciame otvoreným listom na všetkých kompetentných a žiadame ich, aby sa tejto vážnej situácii začali venovať, aj formou vzájomného konštruktívneho dialógu. V opačnom prípade budeme nútení pristúpiť k ďalším opatreniam či protestným akciám.“

Súvisiace články

https://www.trend.sk/spravy/zeleznicni-nakladni-dopravcovia-ziadaju-statu-plan-rozvoj-dopravy

https://auto.pravda.sk/doprava/clanok/625555-zelezniciari-chcu-z-ciest-vytlacit-kamionistov-stat-by-ich-vraj-mal-podporit

https://www.ta3.com/clanok/235327/zelezniciari-ziadaju-zmeny-nakladna-doprava-je-poda-nich-v-dezolatnom-stave

https://www.teraz.sk/ekonomika/zeleznicni-nakladni-dopravcovia-zi/630746-clanok.html

+