Skip links
0123 567 8901

Visit our office

info@liquid-themes.com

Information Center

Ďalší klinec do „rakvy“ nákladnej železničnej dopravy

Bratislava, 12.5.2022

Len pár dní po proteste nákladných železničných dopravcov Slovenska prišlo ďalšie šokujúce „prekvapenie.“ Železnice SR listom navrhli nákladným železničným dopravcom zvýšenie ceny elektrickej energie o takmer 100 percent. A to aj napriek tomu, že majú medzi sebou uzatvorenú zmluvu, platnú do konca tohto roka. Nákladní železniční dopravcovia Slovenska  tento návrh  radikálne odmietajú. Znamenal by totiž výrazné zníženie konkurencieschopnosti železničnej dopravy nielen voči cestnej doprave, ale aj voči dopravcom zo zahraničia. Opäť žiadajú ministra dopravy Andreja Doležala, aby začal systematicky riešiť situáciu nákladnej železničnej dopravy na Slovensku. 

„Návrh, ktorý sme dostali iba v písomnej podobe, odmietame aj preto, že na zvýšení ceny elektrickej energie od dodávateľov smerom k Železniciam SR nemáme žiadny podiel.  Preto nerozumieme, prečo by sme mali znášať tieto neočakávané výdavky,“ hovorí Patrik Benka, výkonný riaditeľ Asociácie železničných dopravcov Slovenka. Železnice SR totiž pred koncom roka 2021 robili súťaž na nového dodávateľa elektrickej energie. Tento v krátkom čase prakticky skrachoval a prestal dodávať železniciam energiu zo dňa na deň. Preto Železnice SR narýchlo uzatvorili zmluvu s novými dodávateľmi. Cena za dodávky sa však zvýšila takmer dvojnásobne. Toto zvýšenie teraz chcú kompenzovať zvýšením ceny smerom k nákladným železničným dopravcom.

„Ako sme minulý týždeň upozorňovali aj našou protestnou akciou, už teraz sme v omnoho menej výhodnej pozícii voči cestnej doprave. Ako najekologickejšia forma dopravy platíme na rozdiel od cestných dopravcov aj ekologické dane a emisné povolenky. Po zvýšení ceny za elektrickú energiu prestaneme byť úplne konkurencieschopní,“ upresňuje Patrik Benka. A nielen to. Strata konkurencieschopnosti hrozí aj voči zahraničným prepravcom. „Už teraz je Slovensko obchádzané z každej strany, hlavne kvôli nekvalitnej infraštruktúre a vysokej cene za použitie tratí. Po prípadnom zvýšení ceny za energiu sa situácia vyhrotí úplne.“

Nákladní železniční dopravcovia preto požadujú, aby zostala v platnosti súčasná zmluva o dodávke elektrickej energie, ktorú podpísali so Železnicami SR koncom minulého roka. Zároveň žiadajú, aby Železnice SR hľadali iné riešenie spoločne s Ministerstvom dopravy SR. „Využiť by bolo možné napríklad prostriedky z Enviromentálneho fondu, do ktorého od roku 2011 všetci dopravcovia prispeli sumou viac ako 100 miliónov eur,“ hovorí Ján Biznár, prezident Asociácie železničných dopravcov Slovenska. 

Nákladní dopravcovia však aj naďalej požadujú najmä komplexné riešenie súčasnej kritickej situácie. „Opäť žiadame ministra dopravy SR Andreja Doležala, aby začal riešiť systematicky problémy nákladných železničných dopravcov. Je nevyhnutné mať jasnú Dopravnú politiku štátu, ktorú by mala spracovať skupina zložená z odborníkov. Som presvedčený, že aj to je cesta ako sa vyhnúť takýmto nepríjemným „prekvapeniam“, ktoré môžu byť pre niektorých dopravcov až likvidačné,“ dodáva Ján Biznár. 

Súvisiace články

https://www.teraz.sk/ekonomika/rezort-dopravy-pripravil-material-o-zl/633294-clanok.html

https://www.noviny.sk/681659-doprava-zeleznice-ziadaju-od-nakladnych-dopravcov-zdvojnasobit-platby-za-elektrinu-ti-to-radikalne-odmietaju

https://www.teraz.sk/ekonomika/zeleznicni-nakladni-dopravcovia-odm/633101-clanok.html

https://www.trend.sk/spravy/zeleznicni-nakladni-dopravcovia-odmietaju-rast-ceny-elektriny-zsr-chce-rokovat

+