Skip links
0123 567 8901

Visit our office

info@liquid-themes.com

Information Center

Ďalšia rana pre železničiarov. Hrozia vyššie poplatky za použitie železničnej infraštruktúry

Bratislava, 1.12.2022

Železničiari stále nevedia, aká bude v novom roku cena za použitie železničnej infraštruktúry. Navyše, dotácia na zľavy z poplatku za jej použitie pre nákladných dopravcov sa vyčerpá približne v polovici decembra tohto roka. Z tohto dôvodu AROS žiada vládu o presunutie potrebnej sumy z dotácie určenej na rok 2023 do tohto roka, aby sa zabránilo zvýšeniu poplatku za použitie železničnej infraštruktúry v posledných dvoch decembrových týždňoch a zároveň, aby segment dopravy bol označený za kritickú infraštruktúru v rámci základného konceptu pomoci navrhnutým APZD vláde. 

AROS upozorňuje na to, že stále nevie, aká bude cena za dopravnú cestu v novom roku, čo spôsobuje neistotu a nemožnosť zaručiť stabilnú cenu za prepravu pre zákazníka a opätovné vyháňanie nákladnej dopravy zo Slovenska. Podľa slov AROS, by cena za rok 2023 mala byť rovnaká ako tento rok, aj to len v prípade, ak sa schváli štátny rozpočet. 

Vyššie poplatky za použitie železničnej infraštruktúry

Ani po rokovaní s ministrom hospodárstva sa nevie, či a v akej výške sa plánuje pomoc pre veľké podniky v boji s vysokými cenami energií. Patrik Benka, prezident AROS naďalej žiada, aby „segment dopravy bol v rámci základného konceptu pomoci označený za kritickú infraštruktúru – konkrétne, aby za veľký podnik, ktorému má byť adresovaná pomoc, boli označené Železnice SR, ktoré dodávajú elektrinu do troleja pre dopravcov,” hovorí.  Podľa jeho slov si ju totiž železnice nemôžu zaobstarať sami a keďže od 1.1.2023 ju pre ŽSR bude ich dodávateľ nakupovať za spotové trhové ceny, prenesú ju v plnej výške vrátane svojej marže na všetkých dopravcov (osobných aj nákladných). „Do konca decembra máme zazmluvnenú cenu 140 eur/MWh za silovú časť elektriny bez distribučných poplatkov a reálne hrozí výrazný nárast. Čoho sa najviac obávame je to, že cena bude vyššia ako v ČR, kde sa silová časť bude dodávať za 200 eur/MWh a distribučná za 20 eur/MWh, čo je spolu 220 eur,” upozorňuje Benka. 

Koncept pomoci podnikom
Na pomoc podnikateľom by podľa výsledku posledného rokovania medzi APZD a ministrom hospodárstva v budúcom roku mohlo ísť 1,4 mld. eur zahrnutých v rozpočte na rok 2023 + 600 mil. Eur. Tie pravdepodobne zostanú ušetrené zo schém spustených do konca tohto roka. Ako štát tento balík financií rozdelí je predmetom rokovania. „Ministra hospodárstva sa nám podarilo presvedčiť na základný koncept pomoci, ktorý teraz predloží koaličnej rade na schválenie. Ak prejde, všetkým podnikateľom sa od začiatku budúceho roka odpustia poplatky za TPS, TSS a straty pri prenose elektriny, ako aj poplatok za straty pri distribúcii plynu,” hovorí Andrej Lasz, generálny sekretár APZD. Podľa jeho slov by tak mali platiť pravdepodobne iba cenu silovej zložky komodity a jej distribúciu. Štát by to podľa odhadov malo stáť 500 miliónov eur. TPS je možné odpustiť cez ÚRSO, úprava poplatkov za TSS a straty pri prenose by si však mala vyžiadať zmenu legislatívy. Toto základné opatrenie by malo byť pravdepodobne doplnené dodatočnými schémami pomoci. Tzn., firmy, ktorým základ stačiť nebude, by mali mať možnosť žiadať o kompenzácie úhrad energií nad zastropované ceny prostredníctvom doplnkových schém podľa článkov 2.1 a 2.4 Európskeho dočasného krízového rámca. 

Súvisiace články

https://www.teraz.sk/ekonomika/aros-hrozia-vyssie-poplatky-za-pouzi/678231-clanok.html

https://sita.sk/nasadoprava/zelezniciari-stale-nepoznaju-cenu-za-pouzitie-zeleznicnej-infrastruktury-najviac-sa-obavaju-vyssich-cien-nez-v-cesku

+