O kampani

O kampani

Asociácia nákladných železničných dopravcov Slovenska sa rozhodla poukázať na nevyhovujúci stav železničnej dopravy aj formou marketingovo-komunikačnej kampane. Jej súčasťou sú:

  • Bilboardy
  • Kampaň influencerov
  • Exkluzívny prieskum
  • Tlačová konferencia
  • Protestná akcia
  • Online kampaň
  • Petícia

Bilboardy

V mesiaci apríli 2022 sa pri našich cestách objavili bilbordy, ktoré mali za cieľ kreatívnym spôsobom komunikovať fakt, že naše cesty sú preplnené kamiónovou dopravou, čo spôsobuje zápchy a nebezpečné kolízie. Išlo o tieto tri vizuály.

V mesiaci máj boli všetky bilbordy „odhalené“ – teda bolo jasné, o čo komunikáciou ide a kto ju inicioval. Na bilbordoch boli umiestnené výrazné prelepky.

Kampaň influencerov

Kampaň podporili aj známe osobnosti. Cez bilbordy propagovali myšlienku kampane a zapojili sa aktívne aj do petície.

Osobnosti podporujúce kampaň

Podporujú nás známi influenceri.

Vladimír Kobielsky – herec

"Ak sa pri našom tempe stavania diaľnic nájde niekto, kto presunie nákladnú dopravu na železnicu, tak ho jednoznačne podporujem!"

Vladimír Kobielsky

Štefan Martinovič – herec a komik

"Niekedy, keď cestujem na zájazd s divadlom, počítam za volantom okoloidúce kamióny. Mnohokrát ich napočítam aj niekoľko stovák. Páči sa mi myšlienka odbremeniť cesty od kamiónov. Bude menej zápch a zároveň železničná doprava je rozhodne ekologickejšia."

Štefan Martinovič

Kristína Tormová - herečka

Kristína Tormová

Exkluzívny prieskum realizovaný agentúrou MEDIAN SK

Vnímanie železničnej dopravy

Termín zberu: 21.4. – 27.4. 2022

Veľkosť vzorky: 1 004 respondentov vo veku 18 +

Reprezentatívnosť v rámci SR: v hľadiska pohlavia, veku, vzdelania, kraja, národnosti, veľkosti miesta bydliska

Zníženie kamiónovej dopravy

Otázka: Privítali by ste zníženie kamiónovej dopravy na našich cestách?

Prevažná väčšina dospelej populácie vo veku 18 a viac rokov deklaruje, že by privítala zníženie kamiónovej dopravy na našich cestách.

Celkovo je to 90 percent populácie.

So znížením súhlasia predovšetkým respondenti vo veku 50-59 rokov, či obyvatelia obcí s 5 000 až 19 900 obyvateľmi.

Zníženie kamiónovej dopravy

Požadované zníženie kamiónovej dopravy

Otázka: O koľko by sa mala podľa Vášho názoru znížiť kamiónová doprava na našich cestách?

Z tých, ktorí volajú po znížení prepravy na Slovensku, polovica deklaruje, že by sa tento typ prepravy mal znížiť o polovicu. Ďalších 38 % tvrdí, že by sa mala kamiónová doprava znížiť o tretinu a 5 % hovorí, že by sa mala zakázať úplne.

Po znížení kamiónovej dopravy volajú najmä ľudia vo veku 40-59 rokov, ľudia s nižším dosiahnutým vzdelaním alebo obyvatelia Nitrianskeho kraja.

Za úplný zákaz kamiónovej dopravy sa vyjadrujú častejšie ženy, ľudia s nižším dosiahnutým vzdelaním, obyvatelia východného Slovenska, teda Prešovského a Košického kraja alebo obyvatelia väčších a najväčších miest na Slovensku.

Požadované zníženie kamiónovej dopravy

Podpora železničnej dopravy

Otázka: Je podľa Vás riešením väčšia podpora nákladnej železničnej dopravy, teda aby sa tovar nevozil po ceste v kamiónoch, ale po železnici?

94 % opýtaných súhlasí s tým, že riešením je väčšia podpora nákladnej železničnej dopravy, aby sa tovar nevozil v kamiónoch, ale po železnici.

Podpora železničnej dopravy

Podpora železničnej infraštruktúry

Otázka: V súčasnosti je na podporu železničnej infraštruktúry určených 250 miliónov eur. Mal by štát podľa Vášho názoru zdroje zo štátneho rozpočtu navýšiť v prospech podpory presunu prepravy z ciest na železnicu? O koľko by mali byť tieto zdroje vyššie?

Takmer tretina opýtaných si myslí, súčasná podpora nákladnej železničnej dopravy zo strany štátu by mala byť dva krát vyššia ako doteraz. Pätina si myslí, že by mala byť 5 krát vyššia, 10 percent opýtaných, že desať krát vyššia.

Podpora železničnej infraštruktúry

Tlačová konferencia

Na súčasnú nevyhovujúcu situáciu s nákladnou železničnou dopravou chceli zástupcovia AROS informovať aj médiá. Preto pripravili aj tlačovú konferenciu, kde odprezentovali súčasnú situáciu a zároveň návrhy možných riešení. Okrem toho tu predstavili aj výsledky exkluzívneho prieskumu o tom, ako vníma situáciu široká verejnosť.

Protestná akcia

Tlačovej konferencii predchádzala aj protestná akcia nákladných dopravcov. Konkrétne to bola jazda rušňov po Bratislave spojená s výraznou zvukovou signalizáciou. Trasa sa začala na železničnej stanici Bratislava-Petržalka, pokračovala cez Ústrednú nákladnú stanicu, Bratislavu-Nové mesto. Cieľ bol na Hlavnej stanici v Bratislave. Protestnú akciu symbolicky podporili aj rušňovodiči zvukovou signalizáciou (opakovanou návesťou 104, Pozor).

Online kampaň

Súčasťou komunikácie je aj online kampaň. Zameraná je na zdieľanie reklamných bannerov, aj PR článkov. V online prostredí komunikujú aj známe osobnosti. Celá komunikácia je smerovaná na stránku www.arosrail.sk, kde je možné podpísať petíciu na podporu nákladnej železničnej dopravy.

Petícia

Na webovej stránke www.arosrail.sk je umiestnená PETÍCIA NA PODPORU NÁKLADNEJ ŽELEZNIČNEJ DOPRAVY.

Touto petíciou žiadame kompetentných, aby začali so systematickou podporou nákladnej železničnej dopravy na Slovensku a dobudovaním jej infraštruktúry. Cieľom je voziť viac tovarov po železnici a odbremeniť tak cestnú dopravu od kamiónov, čím je možné výrazne zredukovať zápchy na našich cestách a diaľniciach.

Ďakujeme za Vašu podporu.

Čítať viac