Skip links
0123 567 8901

Visit our office

info@liquid-themes.com

Information Center

Dopravná politika

Cieľ: Reálna dopravná politika štátu s určením konkrétnych, vykonateľných krokov a stanovením KPI (kľúčových ukazovateľov výkonnosti) pre zodpovedných manažérov

Cesta k cieľu

01

Reforma dopravnej politiky štátu

 1. Zriadenie pracovnej skupiny, ktorá dopravnú politiku zadefinuje a vypracuje
 2. Vytvorenie zákona o dopravnej politike štátu, v rámci ktorého bude legislatívna úprava obsahovať nasledovné oblasti:
  1. financovanie infraštruktúry – pri investíciách preferovať presun financií z ciest na železnice,
  2. zásady dopravnej obslužnosti v preprave osôb,
  3. zásady dopravnej obslužnosti v preprave tovaru.

02

Zvýšenie atraktivity železničnej nákladnej dopravy

Resp. zníženie atraktivity cestnej nákladnej dopravy formou dotácií alebo úpravou cestného mýta. Koordinovanými aktivitami s ostatnými krajinami EÚ zvýšiť atraktivitu medzinárodnej kombinovanej dopravy (prechod kamiónov na vlaky).

03

Modernizácia TEN-T koridorov

Realizovať ju s povinnosťou dodržania požadovaných parametrov z pohľadu nákladnej dopravy.

04

Akčný plán VRT a koordinácia na celoeurópskej úrovni

05

Podpora digitalizácie a automatizácie na železniciach

Systémy ETCS, diaľkovo obsluhované trate, digitálne automatické spriahadlo.

06

Ďalšia podpora železničnej nákladnej dopravy

Formou zrušenia platieb za tarifu za prevádzkovanie systému (TPS) a liberalizáciou trhu s elektrinou; stabilizáciou poplatku za železničnú dopravnú cestu a nastavením jeho konkurencie schopnej výšky; budovaním a revitalizáciou vlečiek (logistických napojení podnikov na železničnú sieť); vybudovaním kontrolných bodov (tzv. Check points) slúžiacich na monitorovanie stavu železničných vozidiel na sieti ŽSR.

ČO SA ZATIAĽ PODARILO:

 • pracovná skupina, ktorá by mala definovať a vypracovať dopravnú politiku štátu, vznikla v druhej polovici roka 2022, ale jej činnosť je sporadická,
 • zásady dopravnej obslužnosti v preprave osôb boli vytvorené – prvým hmatateľným krokom bol reformný grafikon vlakovej dopravy (cestovný poriadok) 2022/2023, ktorý po vychytaní múch v ďalších rokoch prinesie lepšiu ponuku vlakov a nadväznosť spojov,
 • v podpore železničnej nákladnej dopravy nič nové, ale rysuje sa nádejná možnosť liberalizácie trhu s elektrinou a v stabilizácii poplatku za železničnú dopravnú cestu (podrobnejšie v dlaždiciach Železničné mýto a Elektrická trakcia).
+