Skip links
0123 567 8901

Visit our office

info@liquid-themes.com

Information Center

Stav infraštruktúry

Cieľ: Revitalizácia a modernizácia železničnej infraštruktúry

Cesta k cieľu

01

Dlhodobo predvídateľné a stabilné financovanie manažéra infraštruktúry

Ešte pred pár rokmi Železnice Slovenskej republiky okrem toho, že boli podfinancované, nevedeli ani na rok dopredu výšku financií, ktorými budú disponovať.

Aj vďaka tlaku AROS sa ich ročná prevádzková dotácia zvýšila na viac ako 400 miliónov eur a je známa ja na roky 2025 a 2026. Stále je však viazaná na to čo si môže náš štátny rozpočet dovoliť a v prípade nepriaznivého vývoja v oblasti verejných zdrojov, nie je istá jej stabilita.

02

Štát musí prijať nástroj, ktorý zabezpečí takéto stabilné financovanie

Či to bude zákon o dopravnej politike štátu alebo Fond dopravnej infraštruktúry (ktorý by presmeroval peniaze z asfaltu na koľajnice) je v podstate jedno. Do úvahy pripadá aj zavedenie mandatórnych výdavkov štátneho rozpočtu na železničnú infraštruktúru v nejakej dohodnutej a záväznej čiastke, v objeme napr. 0,5 % z HDP.

Cieľom je, aby financovanie železničnej infraštruktúry bolo oslobodené od politických vplyvov a pre každú politickú reprezentáciu bolo záväzné.

03

Uvedenie súčasnej infraštruktúry do normatívneho stavu

Síce je toto uvedené až ako tretí bod, ale musí sa plniť okamžite a nepretržite. Desiatky rokov zanedbávaná údržba a prostá reprodukcia súčasti železničnej infraštruktúry viedla k tomu, že naše trate sú vo veľmi zlom stave a namiesto zvyšovania sa ich kapacita znižuje. To je spôsobené znižovaným maximálnej rýchlosti z dôvodu zlého stavu koľají, či nepredpokladanými výlukami, ktoré musia hasiť tie najhorúcejšie problémy.

ŽSR by mali vypracovať harmonogram opráv tak, aby bolo jasné dokedy a za koľko sa dostane naša infraštruktúra do normatívneho, alebo lepšie povedané základného východiskového stavu bez rýchlostných a kapacitných obmedzení.

04

Budovanie kontrolných bodov a revitalizácia železničných vlečiek

Kontrolné body (tzv. Check points) slúžia na monitorovanie stavu železničných vozidiel. To znamená, že dokážu vozeň vizuálne identifikovať, zistiť, či nie je preťažený, či náklad je rovnomerne rozložený, prípadne identifikovať zlý stav kolies vozňa a pod. Tým dokážu nielen odhaliť tieto chyby, ale sekundárne zabrániť poškodzovaniu infraštruktúry. Samotní dopravcovia a manažér infraštruktúry môžu vďaka Check pointom len získať. Umiestnenie kontrolných bodov má význam najmä na hraničných priechodoch, teda pri vstupe vlaku na našu infraštruktúru a na exponovaných, najviac využívaných úsekoch železničnej siete.

Železničné vlečky (logistické napojenia podnikov na sieť ŽSR) slúžia na presun nákladu vo vozňoch z výrobných podnikov do staníc ŽSR, z ktorých ich vlaky prepravia do cieľovej stanice, prípadne priamo k zákazníkovi. V poslednej dobe vlečky upadajú, čo je samozrejme z pohľadu ekológie veľká škoda, lebo tovar sa tak či tak prepraviť k zákazníkovi musí a ak ho neodvezie vlak, tak to urobí kamión. Napĺňaniu cieľov krajín EÚ o presune tovaru z ciest na železnice môžu života schopné železničné vlečky len pomôcť.

ČO SA ZATIAĽ PODARILO:

  • ŽSR aj vďaka našej iniciatíve majú prevádzkovú dotáciu na najbližšie roky zabezpečenú vo výške viac ako 400 mil. eur ročne.
  • Opakované výzvy AROS smerom ku kompetentným na zriadenie fondu dopravnej infraštruktúry alebo prijatiu zákona o financovaní infraštruktúry zatiaľ nepadli na úrodnú pôdu. Zdá sa však, že predsa len sa v poslednej dobe myšlienka fondu, ktorý zabezpečí požadované financovanie železničných projektov, začína smelšie objavovať nielen v hlavách odbornej železničnej verejnosti, ale aj v hlavách našich politikov. Nebudeme to len pozorovať, ale podporovať a presadzovať.
  • Manažér infraštruktúry v roku 2023 vypracoval harmonogram menších opráv, ktoré povedú k zlepšeniu stavu infraštruktúry. Rovnako je to aj v roku 2024. Harmonogram je zverejnený na webe ŽSR a pravidelne je aktualizovaný. Tento harmonogram však nie je to čo požadujeme v bode 3) CESTA K CIEĽU.
  • V predchádzajúcich rokoch ŽSR spracovali projekt na výstavbu kontrolných bodov Check points, avšak z dôvodu nedostatku financií sa nerealizoval. Opätovne sa však prehodnocuje počet bodov, možné náklady a časová realizácia. Aktívne budeme projekt podporovať.
+