Skip links
0123 567 8901

Visit our office

info@liquid-themes.com

Information Center

Železničné mýto (poplatok za dopravnú cestu)

Cieľ: Stabilizácia poplatku a konkurencie schopné nastavenie jeho výšky

Cesta k cieľu

01

Výnosom regulačného orgánu (Dopravný úrad)

v čo najkratšom čase zadefinovať maximálnu možnú výšku železničného mýta (inflácia, náklady manažéra infraštruktúry – ŽSR na zabezpečenie jazdy vlaku, zohľadnenie dlhodobo zanedbávanej železničnej infraštruktúry).

02

Po prepočítaní skutočných nákladov ŽSR

stanoviť reálnu konkurencie schopnú cenu poplatku za dopravnú cestu. Nová maximálna cena by bola pravdepodobne vyššia ako doterajšia, čo je spôsobené najmä zvyšujúcimi sa nákladmi na zabezpečenie jázd vlakov (veľa personálu na obsluhu zastaranej infraštruktúry, rastúce mzdové náklady, prakticky neexistujúca automatizácia a digitalizácia zabezpečovacích systémov, obrovský dlh ŽSR v odloženej údržbe). Keďže Slovensko je možné nákladnými vlakmi pomerne jednoducho obísť, nesprávne (vyššie ako v okolitých štátoch) nastavené železničné mýto spôsobí práve obchádzanie Slovenska a sekundárne nárast kamiónov na našich už teraz preťažených cestách.

03

Postupne prestať dotovať nákladnú železničnú dopravu formou zliav z ceny železničného mýta

Ministerstvo dopravy zo štátneho rozpočtu dotuje Železnice Slovenskej republiky sumou 22,5 mil. eur a tie následne zľavu vo vybraných segmentoch vlakov ponúkajú nákladným železničným dopravcom. Hoci tento krok prináša cenu mýta na úrovni cca 1,8 eur za 1 vlakový kilometer (z maximálne možnej ceny bez zľavy na úrovni 3,3 – 3,9 eur za 1 vlkm), považujeme ho za nesystémový.

04

Po realizovaní predchádzajúcich krokov začať adresne dotovať podporované segmenty vlakov, resp. prepravovaných tovarov

Po vzore okolitých štátov sa ako vhodné segmenty vlakov ukazujú vlaky s jednotlivými vozňovými zásielkami, tzv. JVZ, či vlaky kombinovanej (intermodálnej) dopravy.

ČO SA ZATIAĽ PODARILO:

  • Dosiahli sme predbežnú dohodu s Ministerstvom dopravy a ŽSR, že je našim spoločným záujmom, aby Dopravný úrad stanovil maximálnu možnú výšku železničného mýta na základe reálneho stavu v súčasnosti (aktuálny výnos je platný od r. 2017, resp. cenový výmer od r. 2018).
  • V spolupráci s MD SR nastavujeme podmienky na uplatnenie výziev na podporu kombinovanej dopravy z Plánu obnovy a odolnosti SR – výzvy by mali byť pripravené na čerpanie finančnej podpory na zavedenie nových liniek intermodálnej dopravy a na nákup intermodálnych prepravných jednotiek. Vypísanie sa očakáva ku koncu prvého polroka 2024.
  • Po dodaní doplňujúcich údajov a analýz k štúdii o podpore prepráv JVZ, ktorú pre AROS vypracovala Žilinská univerzita, MD SR požiada Európsku komisiu o realizáciu adresnej podpory tohto druhu zásielok. Zaslanie požiadavky na Európsku komisiu by malo byť zrealizované najneskôr do konca roka 2024. Predpokladaný začiatok priamej podpory očakávame v roku 2025.
  • Keďže kroky 1), 2) a 4) z CESTY K CIEĽU nie sú zatiaľ urobené, podpora nákladnej železničnej dopravy formou uvedenou v bode 3) v roku 2024 pokračuje a 22,5 mil. eur je pre MD SR naplánovaných v štátnom rozpočte aj na roky 2025 a 2026.
+