Skip links
0123 567 8901

Visit our office

info@liquid-themes.com

Information Center

Ochrana životného prostredia v plánoch politikov chýba. AROS ponúka svoje know-how

Bratislava, 11. september 2023

Témou nadchádzajúcich predčasných parlamentných volieb je aj ekológia. Väčšina kandidujúcich strán má vo svojom volebnom programe ochranu životného prostredia, vrátane znižovania emisií a prechodu na elektromobilitu. Téma podpory najviac ekologickej železničnej dopravy však vo väčšine programov politických strán absentuje. Pritom Slovensko má čo dobiehať za vyspelými európskymi krajinami. Asociácia železničných dopravcov Slovenska preto vypracovala materiál, ktorý sumarizuje najviac akútne problémy tohto odvetvia a je  pripravená pokračovať v dialógu na tému podpory rozvoja nákladnej železničnej dopravy na Slovensku.

Aj napriek tomu, že Slovensko sa zaviazalo v rámci tzv. Bielej knihy EÚ previesť 30 % prepráv tovarov nad 300 kilometrov do roku 2030 z ciest na železnice, súčasný stav tomu vôbec nenapovedá. Výkony železničnej dopravy mierne klesajú, naopak výkony cestnej nákladnej dopravy stúpajú. Pritom cestná doprava spotrebuje viac ako 95 % energie, železničná iba okolo 4%. Podiel cestnej dopravy na emisiách je približne 95% v porovnaní zo železničnou, ktorej podiel dosahuje iba približne 1%.

„Je zrejmé, že súčasný stav je dlhodobo neudržateľný, riešením musí byť reálna podpora ekologickej železničnej dopravy,“ hovorí Ján Biznár, prezident Asociácie železničných dopravcov Slovenska. „Cieľom nie je dostať všetok tovar z kamiónov na železničné vozne, ale taký, ktorý zmysel prepravovať železnicou má (hromadné substráty, ruda, chemikálie, drevo, stavebniny).“  Zároveň je potrebné  podporovať výhody kombinovanej (intermodálnej) dopravy, v ktorej sa tovar na tzv. prvej a poslednej míli prepraví po ceste a na zvyšnej – rozhodujúcej časti po železnici. 

Doslova alarmujúci stav je aj v rozvoji infraštruktúry, Slovensko zaostáva v elektrifikácii aj v  modernizácii tratí. Na našom území je celkovo 3 850 km tratí. Z toho menej je elektrifikovaných – 1 585 km a neelektrifikovaných tratí je 1 995 km. Dĺžka dvojkoľajných tratí je 827 km a jednokoľajných 2 753 km, traťové zabezpečovacie zariadenie najnižšej kategórie – teda telefonické dorozumievanie je až na 1807 km tratí, teda na 50 % všetkých tratí. 

Pritom všetky okolité krajiny venujú železničnej doprave zvýšenú pozornosť. Nemecko v súlade s plnením cieľov Bielej knihy EU urobilo audit infraštruktúry, pracuje na navýšení financovania investícií do železničnej dopravy o 100%. Rovnako aj Rakúsko masívne investuje do elektrifikácie, Česká republika má pripravený plán výstavby vysoko rýchlostných tratí, rekonštruuje a stavia nové trate medzi Českou Třebovou a Děčínom tak, aby bola nákladná doprava  odklonená z hlavných tratí prepravy cestujúcich na variantné trasy. 

„Ak by malo Slovensko zostať konkurencieschopné s ostatnými krajinami, potrebuje urýchlene urobiť konkrétne opatrenia,“ hovorí Patrik Benka, výkonný riaditeľ AROS. „Potrebujeme dobudovať sieť hlavných tratí na rýchlosť 160 km/h, zdvojkoľajniť a zelektrifikovať hlavné trate, vybudovať ETCS L2 (Bratislava – Žilina – Košice – Humenné a Bratislava – Zvolen – Košice a Zvolen – Vrútky), zabezpečiť diaľkové , teda dispečerské riadenie 100 % tratí.“

Na to však potrebujeme byť pripravení. „Potrebujeme reálnu dopravnú politiku štátu z určením konkrétnych krokov, ako aj finančný plán výstavby, prevádzky a údržby dopravnej infraštruktúry. Rovnako potrebujeme aj koncepciu výstavby vysoko rýchlostných tratí a postupnej elektrifikácie,“ dodáva Patrik Benka. „Sme preto pripravení všetky naše podklady a know-how poskytnúť politickým stranám, ktorým skutočne záleží na riešeniach pre ľudí. Medzi ne určite patrí aj podpora ekologickej železničnej dopravy, ktorá prinesie nielen zníženie emisií, ale vyrieši aj preplnené a nebezpečné úseky našej cestnej infraštruktúry.“ 

Súvisiace články

https://www.teraz.sk/ekonomika/asociacia-tema-zeleznicnej-dopravy/739902-clanok.html

+