Skip links
0123 567 8901

Visit our office

info@liquid-themes.com

Information Center

Pri záchrane slovenských železníc chýba vôľa, záujem a financie

Bratislava 19.4.2023

Odborová asociácia výpravcov a dispečerov (OAVD) a Federácia strojvodcov Slovenskej republiky  (FS) zvolala okrúhly stôl za účasti ministerstva dopravy SR, ministerstvafinancií SR, kancelárie prezidenta SR, ÚHP, GR ŽSR, GR ZSSK, GR ZSSK-Cargo a AROS. Cieľom stretnutia bolo nájsť riešenie v otázke dostatočných finančných prostriedkov na opravy a údržbu železničnej infraštruktúry a na pomoc v rozvoji nákladnej železničnej dopravy, vzhľadom na fakt, že železničná infraštruktúra na Slovensku je v katastrofálnom stave. „Odpoveď na túto otázku bola zo strany ministerstva dopravy rozpačitá, nakoľko sa deklaruje historický rozpočet ŽSR, no zároveň v kapitole na odloženú údržbu, ktorá predstavuje najväčšie riziko v prevádzkyschopnosti železničnej infraštruktúry a bezpečnosti dopravy je vyčlenený rozpočet 0 eur,” skonštatoval podpredseda republikovej rady OAVD poverený komunikáciou Matej Ferencei. Zo strany odborov vzišla na záver stretnutia požiadavka o vypracovanie harmonogramu údržby a vynakladania výdavkov na ŽSR,
s cieľom predísť neúčelného vynakladania finančných prostriedkov.

Na mnohé otázky, ktoré na stretnutí odzneli zaznievali od zástupcov ministerstva dopravy a ministerstva financií vyhýbavé alebo žiadne odpovede. „Neúčasť ministra dopravy alebo štátneho tajomníka MD je pre nás iba ukážkou záujmu alebo skôr nezáujmu o železničnú dopravu,” doplnil Ferencei. Číslo 0 v kapitole odloženej údržby železničnej infraštruktúry predstavuje zároveň aj odpočet plnenia programového vyhlásenia vlády v oblasti železničnej dopravy na Slovensku. Číslo 0 podľa železničiarov predstavuje záujem, respektíve nezáujem všetkých doterajších vlád od vzniku samostatnej Slovenskej republiky o železničnú dopravu. Podľa ich slov volení zástupcovia železnicu doslova len trpia. Patrik Benka, CEO AROS vyzýva na profesionalizáciu a jasný plán ďalších krokov, ktoré povedú k systematickému riešeniu problému, ktorému železnice čelia. „Potrebujeme nastaviť funkčný systém financovania ŽSR. Nielen na samotnú prevádzku, ale aj v oblasti investícii a údržby infraštruktúry,“ hovorí Benka. Dôvodné obavy o bezpečnosť železničnej dopravy a cestujúcich sa tak podľa slov železničiarov dneškom len prehĺbili. 

Súvisiace články

https://www.topky.sk/cl/10/2506039/Zalostny-stav-slovenskych-zeleznic–Cakate-opravu–Kompetentni-teraz-radsej-nakupuju-dvojposchodove-zostavy-

https://sita.sk/nasadoprava/zeleznicni-odborari-ziadaju-funkcny-system-financovania-katastrofalny-stav-by-mohlo-zlepsit-aj-pripravene-memorandum

+