Skip links
0123 567 8901

Visit our office

info@liquid-themes.com

Information Center

Rail Cargo Carrier Slovakia, s.r.o. členom AROS

1. januára 2023 sa spoločnosť Rail Cargo Carrier Slovakia, s.r.o. po predchádzajúcom decembrovom súhlase Predsedníctva stala riadnym členom AROS. Takže už máme spolu 15 členov, pričom 11 z nich je riadnych.

Tešíme sa na vzájomnú spoluprácu a spoločnosti Rail Cargo Carrier Slovakia, s.r.o. prajeme veľa podnikateľských úspechov.

+