Skip links
0123 567 8901

Visit our office

info@liquid-themes.com

Information Center

Situácia je kritická. Vlaky už obchádzajú Slovensko

Bratislava 2.11.2022

Vláda koncom októbra oznámila zastropovanie cien energií pre firmy. Problém železničných dopravcov to však nerieši. Železničiari opäť požadujú zaradenie ŽSR a tým pádom celého  železničného sektora medzi prioritné podniky z pohľadu podpory energií a ich zaradenie medzi kritickú infraštruktúru štátu. Okrem toho požadujú vytvoriť reálnu liberalizáciu na trhu s elektrinou, aby si ju každý železničný dopravca mohol nakúpiť sám. Navyše, aktuálna neistota spojená novou koncepciou spoplatnenia koľají už spôsobila, že v roku 2023 jeden z nákladných železničných dopravcov svojich 200 nákladných vlakov smerujúcich z juhovýchodnej Európy do nemeckých a holandských prístavov, ktoré v minulom období jazdili cez Slovensko a Česko, bude voziť tovar cez Rakúsko a Nemecko. 

Dopravcovia ani tesne pred koncom roka nepoznajú cenu za železničnú dopravnú cestu a navyše ani cenu za elektrinu, ktorú im Železnice Slovenskej republiky dodávajú do trolejového vedenia. „Stále nevieme, za aké ceny budú nákladné vlaky jazdiť v novom roku po železničných koľajach. I keď v poslednom období čoraz častejšie od predstaviteľov štátu počúvame, že na riešenia je do konca roka dostatok času, treba však hlasne povedať, že nie je,” apeluje na riešenie situácie Patrik Benka, CEO AROS. Riešením by mohla byť reálna liberalizácia na trhu s elektrinou, aby si ju každý železničný dopravca mohol nakúpiť sám. „Aktuálna distribúcia zodpovednosti v tak závažnej veci stavia dopravcov do pozície rukojemníka, ktorý nielen nedokáže dlhodobo garantovať podmienky zakontrahovaných prepráv, ale nemôže pre riešenie situácie ani nič reálneho urobiť,” hovorí Jiří Kubáček, expert na železničnú dopravu.

Ministerstvo dopravy dotuje sumou 22,5 mil. eur ročne Železnice Slovenskej republiky, ktoré túto dotáciu prenášajú formou zliav z ceny za použitie koľají na železničných dopravcov. Ide o udržanie konkurencieschopnosti voči železnici v okolitých štátoch a voči cestnej doprave na Slovensku. Každoročná neistota, či sa tieto peniaze na podporu nájdu a či výška sumy bude dostatočná na to, aby Slovensko prepravy tovarov neobchádzali, mala byť odstránená novou koncepciou spoplatnenia koľají, ktorú malo vypracovať Ministerstvo dopravy a mala ho schváliť vláda SR v polovici tohto roka. Doteraz sa tak nestalo a z dôvodu týchto neistôt a nepredvídateľnosti ceny Slovensko začínajú nákladné vlaky obchádzať. Podľa Jána Biznára, prezidenta AROS a výkonného riaditeľa Logistik a Transport Slovakia „už dnes vieme o jednom z nákladných železničných dopravcov, ktorý v roku 2023 svojich 200 nákladných vlakov smerujúcich z juhovýchodnej Európy do nemeckých a holandských prístavov, ktoré v minulom období jazdili cez Slovensko a Česko, presmeruje cez Rakúsko a Nemecko. Ak sa začnú rozhodovať obchádzať Slovensko aj ďalší nákladní železniční dopravcovia, môže to byť pre železnice vážny problém,” upozorňuje. Podľa slov Jiřího Kubáčka, „vo všeobecnosti platí, že čím je prostredie menej predvídateľné a čím viac je obmedzená možnosť železničných dopravcov autonómne konať, tým menšie sú ich možnosti uspieť na dravom trhu železničnej nákladnej prepravy. Veď už i tak je ich pozícia hendikepovaná nielen dlhodobo nepriaznivým stavom našej železničnej infraštruktúry, ale i nie veľmi strategickou polohou Slovenska v karpatskom podhorí s množstvom trakčne náročných tratí,“ hovorí. 

Situácia tak vytvára ešte väčšiu neistotu v nákladnej železničnej doprave a podľa Asociácie železničných dopravcov navrhnuté riešenia neprospievajú deklarovanej snahe štátu o odbremenenie ciest od kamiónov a presunutie prepráv tovarov na železnice. Naopak, takéto znevýhodnenie nákladnej železničnej dopravy bude mať za následok zvýšenie kamiónovej dopravy a tým aj väčšie zápchy na našich cestách. Zároveň nemožnosť zodpovedne sa zaväzovať pri uzatváraní budúcich kontraktov a následne garantovať svoje záväzky môže veľmi negatívne ovplyvniť budúci podiel slovenských nákladných dopravcov na trhu v železničnej nákladnej preprave. 

Súvisiace články

https://spravy.rtvs.sk/2022/11/slovensko-obchadzaju-stovky-nakladnych-vlakov-mozu-za-to-vysoke-ceny-elektriny

https://www.trend.sk/ekonomika/nakladne-vlaky-mali-odlahcit-cesty-preplnene-kamionmi-plany-su-riesenia-caka

https://www.cas.sk/clanok/2734353/zeleznicni-dopravcovia-hlasia-problem-vlaky-zacinaju-obchadzat-slovensko-vyzva-pre-vladu

https://www.ta3.com/clanok/250190/nakladne-vlaky-zacinaju-obchadzat-slovensko-upozornuje-asociacia-zeleznicnych-dopravcov

https://www.trend.sk/spravy/nakladne-vlaky-zacinaju-obchadzat-slovensko-zelezniciari-upozornuju-alarmujucu-situaciu

+