Skip links
0123 567 8901

Visit our office

info@liquid-themes.com

Information Center

Stanovisko AROS k zavedeniu prechodného obmedzenia traťovej rýchlosti  na 10 km/h pre všetky vlaky v celom obvode Bratislava hlavná stanica

Bratislava, 13.11.2023

Vo štvrtok 9.11.2023 zaviedli ŽSR v celom obvode Bratislava hlavná stanica (dĺžka osobného koľajiska je cca 2 km) prechodné obmedzenie traťovej rýchlosti na 10 km/h pre všetky vlaky.

Dôvodom je 56 defektoskopických chýb, konkrétne ide o chýbajúci kúsok koľaje, poškodenia častí výhybiek, zlý stav štrkového lôžka pod koľajnicami a ďalšie, na výhybkách v takom rozsahu, že je ohrozená bezpečnosť vlakovej dopravy. Zníženie na minimálnu možnú rýchlosť 10 km/h má zabrániť väčším škodám a možným zraneniam cestujúcich pri vykoľajení.

Takéto opatrenia sa však neobídu bez následkov, upozorňuje AROS. Cestujúci podľa ich vyjadrení môžu očakávať „meškanie všetkých osobných vlakov v rozsahu 5 – 10 minút, následne prenos meškania v prípojových staniciach či pri obratoch súprav,” hovorí výkonný riaditeľ AROS, Patrik Benka. Pri nákladných vlakoch zas takéto odmedzenia spôsobia veľmi zlú prechodnosť. „Niekedy môže ísť až o nemožnú priechodnosť kvôli hmotnosti vlaku, stúpaniu trate a elektrickým obmedzeniam, čo následe spôsobí čakanie a meškanie nákladných vlakov v iných staniciach pri väčšom zhluku prichádzajúcich a odchádzajúcich vlakoch do/z Bratislavskej hlavnej stanice.”  Zároveň, pri dennom odhadovanom množstve cestujúcich 70 – 80 tisíc a pri uvažovanom priemernom zmeškaní vlaku len cca 5 minút tam všetci cestujúci za jeden deň spolu podľa ÚHP MF SR až zmeškajú 200 dní, čo spôsobí celospoločenskú stratu je okolo 50 000 eur denne. 

Podľa vyjadrenia AROS „je v podobnom stave veľmi veľa staníc a ak sa merania výhybiek budú diať vo väčšom rozsahu, čo sa zatiaľ nedeje kvôli personálnemu a materiálnemu poddimenzovaniu pri zabezpečovaní údržby, očakávame rovnaké obmedzenia aj tam,” pokračujePatrik Benka. Situácia z pohľadu údržby železničnej infraštruktúry podľa AROS smeruje pomaly, ale isto ku kolapsu. „Preto očakávame zaujatie postoju a hlavne riešenie zo strany ŽSR a MD SR,” uzavrel Benka. 

Súvisiace články

https://sita.sk/nasadoprava/obmedzenie-rychlosti-v-obvode-bratislavskej-hlavnej-stanici-ma-zabranit-vacsim-skodam-tvrdi-aros/

+