Skip links
0123 567 8901

Visit our office

info@liquid-themes.com

Information Center

Výsledok okrúhleho stola:  Kompetentní pripravujú konkrétne kroky na zlepšenie stavu železníc 

Bratislava, 21.6.2023

Odborová asociácia výpravcov a dispečerov (OAVD) a Federácia strojvodcov Slovenskej republiky (FS SR), sa dnes spoločne s ďalšími predstaviteľmi ministerstva dopravy SR, kancelárie prezidenta SR, GR ŽSR, GR ZSSK, GR ZSSK – Cargo a AROS, opätovne stretli za okrúhlym stolom. Cieľom stretnutia bolo zadefinovania udržateľnosti a následného rozvoja železničnej dopravy a jej financovania. Dôvodom bol fakt, že „zástupcom zamestnancov nie je súčasný stav v železničnom sektore ľahostajný. Z tohto dôvodu chceme byť informovaní o návrhoch štátneho rozpočtu 2024,” hovorí Jozef Chovanec prezident OAVD. 

Jedným z kľúčových bodov, o ktoré sa odbory spolu so zamestnávateľmi v železničnom sektore snažia, je zaistiť bezpečnosť našich železníc. „Železnica je stále jedným z najbezpečnejších spôsobov prepravy a chceme, aby to tak aj ostalo. Preto apeluje na nutnosť zlepšenia stavu železničnej infraštruktúry po tom, ako došlo na našich železniciach v posledných mesiacoch k viacerým incidentom,” hovorí Patrik Benka, výkonný riaditeľ AROS. Ako reakciu a záujem riešiť tento problém, ŽSR na základe dohody z prvého kola okrúhleho stola, zverejnila na svojom webe zoznam prednostných opráv na zlepšenie stavu železničnej infraštruktúry a servisných zariadení na rok 2023. „Zverejnené činnosti na webe predstavujú tie problémy, ktoré je nutné ihneď riešiť, s plánom ich realizácie do konca tohto roka,” dopĺňa Jozef Chovanec prezident OAVD.

Železničné odbory tvrdia, že i napriek zlepšenej komunikácii kompetentných a zmene tohoročného financovania  treba na záchranu železníc vynaložiť dlhoročné úsilie, ktoré bolo dlhodobo zanedbávané. Preto vítajú aktivitu Ministerstva dopravy SR. Podľa slov Viery Šoltysovej, generálnej riaditeľky sekcie rozpočtu a financovania Ministerstva dopravy SR, ministerstvo legislatívne plánuje pripraviť paragrafové znenie zákona o financovaní dopravnej infraštruktúry pre budúce obdobie. Okrem toho kompetentní pripravili aj rozpočet na nasledujúce roky. „Kladne hodnotíme aktivitu Ministerstva dopravy SR a tiež ŽSR a ZSSK Slovensko. Vnímame, v tejto veci posun, napriek tomu, že sme zatiaľ len na začiatku,” hovorí Jozef Chovanec prezident OAVD.

Na dnešnom rokovaní železničiari spoločne tiež poukázali na nutnosť riešenia problematiky podpory nákladnej železničnej dopravy. Zároveň, „za nutné považujeme aj riešiť možnosti možnosti nastavenia stredoškolského vzdelávania zameraného na výchovu profesií potrebných na zabezpečenie železničnej dopravy a jej finančné krytie,” skonštatoval prezident Federácie strojvodcov SR Dušan Kaša. Aktivita kompetentných vychádza aj z dlhodobej výzvy železničiarov, ktorí vyzývajú na profesionalizáciu a jasný plán ďalších krokov, ktoré povedú k systematickému riešeniu viacerých problémov, ktorým železnice čelia. Patrik Benka, CEO AROS hovorí o tom, že „potrebujeme nastaviť funkčný systém financovania ŽSR. Nielen na samotnú prevádzku, ale aj v oblasti investícii a údržby infraštruktúry.” 

Jozef Chovanec, prezident OAVD na záver dodal, že „po dnešnom rokovaní chceme veriť, že sa zmení financovanie v železničnom sektore a pride doba keď sa SR vyrovná okolitým štátom vo fungovaní železnice. My, odborári OAVD a FS SR veríme , že sme malou mierou prispeli k zlepšeniu stavu železničnej infraštuktúry a pochopeniu kompetentných o potrebe systémového financovania a podpory ekologickej dopravy v SR.”

Súvisiace články:

https://hn24.hnonline.sk/hn24/96089715-kompetentni-pripravuju-konkretne-kroky-na-zlepsenie-stavu-zeleznic

https://www.teraz.sk/ekonomika/doprava-kompetentni-pripravuju-konkr/723065-clanok.html

https://sita.sk/nasadoprava/zeleznicni-odborari-ziadaju-funkcny-system-financovania-katastrofalny-stav-by-mohlo-zlepsit-aj-pripravene-memorandum

+