Skip links
0123 567 8901

Visit our office

info@liquid-themes.com

Information Center

Železniciam chýbajú zamestnanci, ale aj študenti

Bratislava, 21.3.2024

Slovenské železnice sú prakticky pred kolapsom. Jednou z príčin je aj zanedbané školstvo a zdá sa, že tento problém nevyrieši ani zvýšenie platov. Podľa železničiarov je potrebná digitalizácia tratí. O možnostiach riešenia katastrofálneho stavu diskutovali zástupcovia železničného sektora na konferencii Železnica v pohybe 2024 v Martine. 

Súčasťou konferencie bolo aj vyhodnotenie úspešnosti nového maturitného odboru Rušňovodič na SOŠD v Martine. „Na našej škole končí každoročne 70 – 80 študentov v maturitných odboroch. Z nich absolútna väčšina odchádza pracovať do sektoru železničnej dopravy a elektrotechniky. V aktuálnom školskom roku 2024/2025 je do 1. ročníka prihlásených na odbor rušňovodič 39 študentov, “ upresnila Jarmila Matejčíková, riaditeľka SOŠD Martin. 

Iba prednedávnom však Matej Ferencei z Odborovej asociácie výpravcov a dispečerov (OAVD) na Slovensku upozornil na chýbajúcich takmer 500 zamestnancov v západoslovenskom regióne, podieľajúcich sa na riadení a zabezpečení železničnej prevádzky. Vyhliadky do budúcna navyše nevyzerajú lešpie. Podľa údajov spoločnosti TREXIMA bude do roku 2050 v porovnaní s rokom 2024 na trhu práce o 250 000 zamestnancov menej. Podľa slov Lucie Lednárovej Dítětovej zo spoločnosti TREXIMA „v súčasnosti až 22 % slovenských maturantov odchádza do zahraničia ďalej študovať alebo pracovať. Z nich až 70 % do ČR,” hovorí.

Vzdelávanie študenta v odbore rušňovodič je tiež finančne náročné. Podľa slov Ivany Pílkovej z RailJOB, duálne vzdelávanie pomáha tieto náklady výrazne znižovať. „V duálnom vzdelávaní v odbore rušňovodič po získanie odbornej spôsobilosti riadiť rušeň, po maturite a splnení všetkých predpokladov sú približne 6 000 € na študenta. Finančné náklady železničného dopravného podniku na študenta, ktorý je z iného odboru, príp. úplne mimo železnice sú pri 18 mesačnom kurze rušňovodiča cca 23 – 25 000 €,” vysvetľujeIvana Pílková z RailJOB.

Otvorenie nového odboru rušňovodič  podľa prezidenta AROS síce nevyrieši aktuálne problémy s nedostatkom tejto profesie na železniciach, no „veríme, že môže byť prvou lastovičkou do budúcnosti a výrazne prispeje k výchove nových rušňovodičov v horizonte štyroch, piatich rokov,“ dodáva Ján Biznár, prezident AROS.

Súvisiace články

https://www.finreport.sk/agenturne-spravy/zelezniciam-chybaju-zamestnanci-ale-aj-studenti

https://economics.sk/?s=%22Železniciam+chýbajú+zamestnanci%2C+ale+aj+študenti%22

https://sita.sk/zelezniciam-chybaju-zamestnanci-ale-aj-studenti

+